Ga naar de inhoud

Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands

Het doel van deze website is standaardisering van de schrijfwijze van alle buitenlandse aardrijkskundige namen waarvoor in het Nederlands een algemeen geaccepteerde eigen vorm bestaat.

Deze website geeft van alle officieel erkende landen: de naam (bijvoorbeeld Algerije), de officiële naam (Democratische Volksrepubliek Algerije), de hoofdstad (Algiers), het bijvoeglijk naamwoord (Algerijns) en de inwoneraanduiding (Algerijn) volgens de regels van de officiële spelling 2005 en de naam zoals die in het land zelf wordt gebruikt (al-Jazā'ir). Bovendien zijn de vernederlandste vormen opgenomen van belangrijke steden, regio's en andere geografische entiteiten in het buitenland.

Als er geen Nederlandse naam (exoniem) is, betekent dit dat in het Nederlandse taalgebied de plaatselijke naam (het endoniem) wordt gebruikt.

Deze website staat sinds begin november 2016 online en is een website in ontwikkeling. Opmerkingen kunt u doorgeven via ban@taalunie.org.
 

Verantwoording | Wijzigingen | Toponymische richtlijnen

 

Uitgevers die geïnteresseerd zijn in het gebruik van dit materiaal voor folio-uitgaven, kunnen contact opnemen met de Nederlandse Taalunie